Preferowany zakres spraw: prawo szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. Realizuję wystąpienia konferencyjne, panelowe, prowadzę szkolenia zamknięte oraz (we współpracy z wiodącymi firmami) otwarte. Sporządzam opinie prawne i analizy problemowe, w tym projekty odwołań w sprawach awansu naukowego. Posiadam doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej uczelni. Współpracowałem z kadrą większości polskich szkół wyższych. Ukończyłem aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie, jestem ekspertem OBSiL KRRP. Bywam obrońcą w uczelnianych postępowaniach dyscyplinarnych.
Pracowałem dla Fundacji Rektorów Polskich, w tym jako doradca i sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, następnie w Zespole Realizatorów Projektu "Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego". Uczestniczyłem w pracach nad tworzeniem i nowelizowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym, byłem ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, kierowałem biurem prawnym Parlament Studentów RP. Uczyłem studentów, wykładałem na studiach podyplomowych. W praktyce prawniczej m.in. reprezentowałem M. St. Warszawa w sądach powszechnych, byłem członkiem rady nadzorczej znanej spółki i członkiem zarządu dużej wspólnoty mieszkaniowej.
© Marcin Chałupka 2006