Preferowany zakres spraw dotyczy regulacji prawnych szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. Realizuję wystąpienia konferencyjne, panelowe, prowadzę szkolenia zamknięte oraz (we współpracy z wiodącymi firmami) otwarte. Sporządzam opinie prawne i analizy problemowe w tym projekty odwołań w sprawach awansu naukowego. Posiadam doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej uczelni. Jestem ekspertem OBSiL KRRP. Incydentalnie reprezentuję studentów lub pracowników wobec uczelni, zwłaszcza w precedensowych sprawach, w tym jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych.
Przez lata związany byłem z Fundacją Rektorów Polskich, w tym jako doradca i sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, następnie w Zespole Realizatorów Projektu "Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego". Uczestniczyłem w pracach nad tworzeniem i nowelizowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym, byłem ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, kierowałem biurem prawnym Parlament Studentów RP. Uczyłem studentów, wykładałem na studiach podyplomowych. W praktyce prawniczej m.in. reprezentowałem M. St. Warszawa w sądach powszechnych, byłem członkiem rady nadzorczej znanej spółki i członkiem zarządu dużej wspólnoty mieszkaniowej.
© Marcin Chałupka 2006