Preferowany zakres spraw: prawo szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. Sporządzam opinie prawne i analizy problemowe, w tym projekty odwołań w sprawach awansu naukowego. Bywam obrońcą w uczelnianych postępowaniach dyscyplinarnych. Posiadam doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej uczelni. W ramach szkoleń, wystąpień konferencyjnych, panelowych współpracowałem z kadrą większości polskich szkół wyższych, a także instytutów naukowych.
Ukończyłem aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie i złożyłem egzamin radcowski. Jestem ekspertem OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych. Pracowałem dla Fundacji Rektorów Polskich, w tym jako doradca i sekretarz KOiL Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, następnie w Zespole Realizatorów Projektu "Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego". Uczestniczyłem w pracach nad tworzeniem i nowelizowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym, byłem ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, kierowałem biurem prawnym PSRP. Uczyłem studentów, wykładałem na studiach podyplomowych i seminarium habilitacyjnym. Pracowałem w administracji samorządowej i rządowej. W praktyce prawniczej m.in. reprezentowałem M. St. Warszawa w sądach powszechnych, byłem członkiem rady nadzorczej pierwszej spółki JV w Polsce i członkiem zarządu dużej wspólnoty mieszkaniowej.
© Marcin Chałupka 2006