Specjalizuję się w regulacjach prawnych edukacji, zwłaszcza szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. Realizuję szkolenia zamknięte dla uczelni i organizacji sektora szkolnictwa wyższego oraz (we współpracy z wiodącymi firmami) prowadzę szkolenia otwarte. 
Sporządzam opinie prawne i analizy problemowe dla osób fizycznych i prawnych. Jestem ekspertem OBSiL KRRP . Incydentalnie reprezentuję studentów lub pracowników wobec uczelni, zwłaszcza w precedensowych sprawach, w tym jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych.
Przez lata związany byłem z Fundacją Rektorów Polskich, w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, obecnie w Zespole Realizatorów Projektu "Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego". Uczestniczyłem w pracach nad tworzeniem i nowelizowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym, byłem ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, kierowałem biurem prawnym Parlament Studentów RP. Uczyłem studentów, wykładałem na studiach podyplomowych. W praktyce prawniczej m.in. reprezentowałem M. St. Warszawa w sądach powszechnych, byłem członkiem rady nadzorczej znanej spółki i członkiem zarządu dużej wspólnoty mieszkaniowej.
© Marcin Chałupka 2006